خانه / پروانه های منقضی شده

پروانه های منقضی شده

۱- امیر یامحمدی   ۱۱۰۱/۱۹۱۳

۲- جمشیدفتحیان اکمل  ۱۱۰۱/۱۸۰۲

۳- رضارمضانی مبارکه ۱۱۰۱/۱۸۳۸

۴-ایمان صادقی ۱۱۰۱/۱۸۴۸

۵-آرش غزنوی ۱۱۰۱/۱۸۴۹

۶-ابراهیم نوئی ۱۱۰۱/۱۸۵۲

۷-سیده کیمیا موسوی ۱۱۰۱/۱۸۵۳

۸-منوچهر صیدی شعار ۱۱۰۱/۱۸۵۶

۹-هادی صادقی موپاشانی ۱۱۰۱/۱۸۶۷

۱۰-علیرضااسدی ۱۱۰۱/۱۸۶۹

۱۱-محمدرضا همتی ۱۱۰۱/۱۸۹۵

۱۲-رضاغلامی ۱۱۰۱/۱۸۹۹

۱۳-پوریاتکلمی ۱۱۰۱/۱۹۱۸

۱۴-محمدعلی حقگو ۱۱۰۱/۱۹۳۱

۱۵-مصطفی عبدالکریم ۱۱۰۱/۱۹۳۰

۱۶-حسن براتی مهوار ۱۱۰۱/۷۱۲

۱۷-محمدذوالفقاری ۱۱۰۱/۱۹۳۵

۱۸-احمدنژاد فرج اشرقی ۱۱۰۱/۱۹۴۴

۱۹-جوادمرادی ۱۱۰۱/۱۹۴۵

۲۰-میلاد عزیزی ۱۱۰۱/۱۹۵۱

۲۱-شاهین آذرنگ ۱۱۰۱/۱۹۵۷

۲۲-مهناز جهانگیریان ۱۱۰۱/۱۹۶۷

۲۳-امیر احمدیان مظفری ۱۱۰۱/۱۹۸۷

۲۴-ابوالفضل نارویردی نیا ۱۱۰۱/۲۰۰۵

۲۵-محمدشاهسون داودی ۱۱۰۱/۲۰۱۲

۲۶-محسن جعفری ۱۱۰۱/۲۰۱۶

۲۷-همایون میرزائی ۱۱۰۱/۲۰۱۷

۲۸-امیرساکی ۱۱۰۱/۲۰۲۱

۲۹-سجاد محبی تمرین ۱۱۰۱/۲۰۳۱

۳۰-حمیدرضاچشمه نوشی ۱۱۰۱/۲۰۳۲

۳۱-عباس محمدی ۱۱۰۱/۲۰۳۰

۳۲-نسرین خدائی یوربلاس ۱۱۰۱/۲۰۳۴

۳۳-امیراحسان خاکپور ۱۱۰۱/۲۰۷۰

۳۴-مهدی بهداری زاده ۱۱۰۱/۲۰۷۶

۳۵-مختار اردکان ۱۱۰۱/۲۰۷۷

۲۶-احسان فرجی ۱۱۰۱/۱۹۳۶

۲۷-هادی سخنور ۱۱۰۱/۱۴۱۹

۲۸-قاسم مبصری ۱۱۰۱/۴۱۲۰

۲۹-یزدان بام انداز ۱۱۰۱/۱۹۳۷

۳۰-میثم یاری ۱۱۰۱/۱۹۳۸

۳۱-الهام سعیدوند ۱۱۰۱/۱۹۳۴

۳۲-مصطفی عبدالکریم ۱۱۰۱/۱۹۳۰

۳۳-بهزادرحیمی گندآبادی ۱۱۰۱/۱۹۳۳

۳۵-سهیلا دال وند ۱۱۰۱/۱۹۲۲

۳۶-پیام محمد فیروزآبادی ۱۱۰۱/۱۹۲۳

۳۷-علیرضا دهستانی اسفند آبادی ۱۱۰۱/۱۹۲۴

۳۸-محمد علی حقگو ۱۱۰۱/۱۹۳۱

۳۹-پوریا تکلمی ۱۱۰۱/۱۹۱۸

۴۰-احدکاکائی پایروندی ۱۱۰۱/۱۹۰۵

۴۱-فردین مرادی تپه شعبانی ۱۱۰۱/۱۹۰۶

۴۲-ارشادمحمدی بلوری ۱۱۰۱/۱۸۹۲

۴۳-نیک زادفرح بخش ده کبودی ۱۱۰۱/۱۸۹۳

۴۴-مصئب کاکائی پایروندی ۱۱۰۱/۱۸۸۱

۴۵-داریوش عبدی جلیله وندی۱۱۰۱/۱۸۲۲

۴۶-امیردهقان ۱۱۰۱/۱۸۷۲

۴۷-ولی محمدی حیاثوندی ۱۱۰۱/۲۰۶۸

۴۹-جعفر کمالی زاده ۱۱۰۱/۱۸۶۳

۵۰-رسول غلامی ۱۱۰۱/۱۸۵۷

۵۱-ناعمه قاسمی ۱۱۰۱/۱۰۸۷

۵۲-ایمان صادق ۱۱۰۱/۱۸۴۸

۵۳-رضارمضانی مبارکه ۱۱۰۱/۱۸۳۹

۵۴-محمد مهرجو ۱۱۰۱/۱۸۳۸

۵۵-جوادجامه شورانی ۱۱۰۱/۱۸۲۸

۵۶-میثم تکریمی ۱۱۰۱/۱۸۲۷

۵۷-محسن مردای ۱۱۰۱/۱۸۰۹

۵۸-صادق داورپناه ۱۱۰۱/۱۸۱۲

۵۹-مجیدتراول ۱۱۰۱/۱۸۰۰

۶۰-علی داوپناه ۱۱۰۱/۱۸۳

۶۱-جوادلوزین منوچهری ۱۱۰۱/۱۷۹۶

۶۲-علیرضا یزن آبادی ۱۱۰۱/۱۷۹۵

۶۳-حجت اله درکه ۱۱۰۱/۲۰۳۹

۶۴-میثم مرادی ۱۱۰۱/۲۰۴۳

۶۵-مجیدمحمدی تپه شعبانی ۱۱۰/۲۰۴۸

۶۶-ولی محمدی حیاثوندی ۱۱۰۱/۲۰۶۸

۶۷-محمد غفاری مراد ۱۱۰۱/۲۰۷۲

۶۸-عباس کرمی ۱۱۰۱/۳۰۰۰

۶۹-آیت قاسمی ۱۱۰۱/۴۰۷۲

۷۰-خدامرادسرمستی ۱۱۰۱/۳۰۴۷

۷۱-وحیدسرمستی ۱۱۰۱/۳۰۴۷

۷۲-میلاد مایلی ۱۱۰۱/۳۰۶۱

۷۳-اسلام قنبری کیوی ۱۱۰۱/۳۰۵۹

۷۴-عرفان همتی فرد ۱۱۰۱/۲۰۲۷

۷۵-نورمحمدویس مرادیان ۱۱۰۱/۲۰۲۸

۷۶-علی مصطفوی ۱۱۰۱/۲۰۲۹

۷۷-عباس محمدی ۱۱۰۱/۲۰۲۹

۷۸-مرتضی کریمیان هادی اردبیلی ۱۱۰۱/۲۰۳۳

۷۹-صفرعلی ابراهیمی ۱۱۰۱/۲۰۰۳

۸۰-شاهین عبری مان امیری ۱۱۰۱/۱۹۹۱

۸۱-امیرواحدی گرمیانکی ۱۱۰۱/۱۹۹۲

۸۲-سمیرا کاظمی مهد ۱۱۰۱/۱۹۸۹

۸۳-سیده خدیجه رضوی بالاجورشهری ۱۱۰۱/۱۹۸۸

۸۴-رسول مادی تپه شعبانی ۱۱۰۱/۱۹۸۵

۸۵-وحید عطوفت فر ۱۱۰۱/۱۹۷۸

۸۶-ساناز فلاحی ۱۱۰۱/۱۹۷۹

۸۷-مجتی چهدی ۱۱۰۱/۱۹۷۲

۸۸-بیژن مهربان ۱۱۰۱/۱۹۷۰

۸۹-یاسر نادری ۱۱۰۱/۱۹۶۳

۹۰-داودنوروزی ۱۱۰۱/۱۹۶۴

۹۱-سمیه عالی تربیت مهانداری ۱۱۰۱/۱۹۴۹

۹۲-زهرا سرداری ۱۱۰۱/۱۹۵۰

۹۳-میلاد عزیزی ۱۱۰۱/۱۹۵۱

۹۴-جواد مرادی ۱۱۰۱/۱۹۴۵

۹۵-ناصر پورضیا نظرلو ۱۱۰۱/۲۰۵۷

۹۶-خدیجه شهبازی ۱۱۰۱/۲۰۶۴

۹۷-حیدروفائی سفتی ۱۱۰۱/۳۰۲۸

۹۸-امیرحسن دارامرودی ۱۱۰۱/۳۰۶۰

۹۹-ستار حقی داروندی ۱۱۰۱/۳۰۵۸

۱۰۰-داود گراوند ۱۱۰۱/۳۰۱۳

۱۰۱-رسول غلامی ۱۱۰۱/۱۸۵۷

۱۰۲-سید محمد رضا موسویان قمصری ۱۱۰۱/۱۳۲۷

۱۰۳-محمد رسول دادجوی۱۱۰۱/۴۲۵۵

۱۰۴-مجید کارگر عفیفی ۱۱۰۱/۱۱۹۶

۱۰۵-هادی صادقی نوپاشانی ۱۱۰۱/۱۸۶۷

۱۰۶-حسن قاضیانی۱۱۰۱/۵۳۱۶

۱۰۷-مجتبی کریمی۱۱۰۱/۵۲۸۰

۱۰۸-فاطمه روح اله نجف آبادی۱۱۰۱/۵۶۰۴

۱۰۹-سید محمد سعید عماد۱۱۰۱/۵۱۸۱

۱۱۰-محمدرضاهمتت۱۱۰۱/۱۸۹۵

۱۱۱-محمدرضاتاجور ۱۱۰۱/۴۶۶۰

۱۱۲-فرامرز اسکندرزاده ابی بیگلو۱۱۰۱/۴۱۴۱

۱۱۳-محمد جعفری لنگرودی۱۱۰۱/۵۶۰۵

۱۱۴اعظم سادات الوندی ۱۱۰۱/۶۲۵۷

۱۱۵-مریم شاکرمی ۱۱۰۱/۵۱۰۹

۱۱۶-شهریار سیبدری۱۱۰۱/۷۱۳۴

۱۱۷-پیمان محمدی۱۱۰۱/۶۸۱۴

۱۱۸-سعیدفتحی احدبگلو۱۱۰۱/۶۵۹۸

۱۱۹-علی محمود۱۱۰۱/۵۴۰۹